ฮวงจุ้ยบันได5

รวมข้อมูลการออกแบบบันได ตำแหน่งไหนถึงจะดี? Homebuddy มีคำตอบ

บันได เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญของบ้านเช่นกัน ใช้เป็นทางเชื่อมระหว่างชั้นแต่ละชั้น การออกแบบและโครงสร้างต่างๆ นั้นเป็นสิ่งเพื่อนๆ ต้องศึกษาข้อมูลเพื่อให้เหมาะสมกับบ้านของตนเอง ไม่จำเป็นว่าบ้านสองขั้นขึ้นไปเท่านั้นจึงจะมีบันไดได้ แบบบ้านชั้นเดียวก็มีบันไดได้เช่นกันค่ะ เพื่อเป็นการเล่นระดับพื้นบ้านให้ดูมีมิติมากขึ้นนั่นเอง หากเพื่อนๆ กำลังมองหาข้อมูลและไอเดียเกี่ยวกับบันไดอยู่ล่ะก็ห้ามพลาดเลยค่ะ พวกเรา Homebuddy ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจให้เพื่อนๆ แล้ว ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ

 

รวมข้อมูลการออกแบบบันได ตำแหน่งไหนถึงจะดี?

 

โครงสร้างของแบบบันไดบ้าน

โครงสร้างของบันได โดยทั่วไปนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ บันไดโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บันไดโครงสร้างไม้ และบันไดโครงสร้างเหล็ก โดยที่บันไดโครงสร้างไม้ และบันไดโครงสร้างเหล็กจะมีลักษณะการก่อสร้างที่ใกล้เคียงกันจึงขออธิบายรวมอยู่ในหัวข้อเดียวกัน

1.บันไดโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

บันไดโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก มักเป็นบันไดทึบคือไม่สามารถมองลอดไปได้ การก่อสร้างจะต้องมีการทำไม้แบบและผูกเหล็กเสริมก่อนที่จะเทคอนกรีต การก่อสร้างจึงใช้เวลามาก บันไดโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแบ่งเป็น 4 รูปแบบหลักๆ คือ

1.1 บันไดท้องเรียบ เป็นบันไดโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีท้องบันไดเรียบ ซึ่งรูปแบบนี้เป็นบันไดแบบพื้นฐานที่สร้างง่ายที่สุด ช่างทั่วไปมีความชำนาญในการสร้าง

โครงสร้างบันไดแบบต่างๆ1

Credit http://www.scgbuildingmaterials.com

1.2 บันไดพับผ้า เป็นบันไดโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีท้องบันไดเป็นหยักไปตามขั้นบันได รูปแบบบันไดจะมีความสวยงามมากกว่าบันไดท้องเรียบ แต่ต้องแลกมาด้วยการก่อสร้างที่ยากขึ้น เนื่องจากจะช่างจะต้องตีไม้แบบเป็นหยักที่ท้องบันไดค่ะ

โครงสร้างบันไดแบบต่างๆ2

Credit http://www.scgbuildingmaterials.com

1.3 บันไดพับผ้าแบบมีแม่บันได ลักษณะเหมือนบันไดพับผ้า แต่จะมีแม่บันไดทำหน้าที่เป็นคานช่วยรับน้ำหนัก ซึ่งอาจจะอยู่กลางหรือริมบันไดก็ได้ค่ะ บันไดพับผ้าแบบมีแม่บันไดนี้สามารถลดความหนาของลูกตั้งและลูกนอนบันไดให้บางมากขึ้นได้ เนื่องจากมีแม่บันไดรับน้ำหนักแทนแล้ว

โครงสร้างบันไดแบบต่างๆ3

Credit http://www.scgbuildingmaterials.com

แม่บันไดและลูกตั้ง ลูกนอน คืออะไร?

แม่บันได คือส่วนหนึ่งของโครงสร้างบันได มีหน้าที่เป็นคานรองรับน้ำหนักและแรงกดที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน โดยทั่วไปองค์ประกอบหลักของบันไดจะประกอบด้วยแม่บันได ชานพัก ลูกตั้ง ลูกนอน ซึ่งขนาดจำนวนและตำแหน่งของแม่บันได วิศวกรก็จะเป็นผู้คำนวณออกแบบค่ะ โดยขึ้นอยู่กับวัสดุและรูปแบบของบันไดที่เหล่าสถาปนิกออกแบบมา เช่น แบบบันไดไม้ ตำแหน่งแม่บันไดจะขนาบข้างขั้นบันได ส่วนบันไดโครงสร้างเหล็กตำแหน่งแม่บันไดจะมีทั้งอยู่ขนาบข้างและบริเวณกลางขั้นบันได  ส่วนบันไดโครงสร้าง ค.ส.ล. ที่พาดทางยาว แม่บันไดจะอยู่ที่พื้นชานพักและบันไดพาดทางกว้าง จะมีแม่บันไดวิ่งขนาบข้างเอียงตามความชันของบันได
แม่บันได1

Credit http://www.scgbuildingmaterials.com

แม่บันได2

Credit http://www.scgbuildingmaterials.com

แม่บันได3

Credit http://www.scgbuildingmaterials.com

ลูกตั้งลูกนอน คือส่วนประกอบของบันได ในแต่ละขั้นบันไดจะประกอบไปด้วยระยะแนวดิ่งหรือระยะความสูง ซึ่งระยะเหล่านี้ในแต่ละขั้นเรียกว่า ลูกตั้ง (Riser) จะมีความสูงอยู่ในช่วง 15-20 ซม. และระยะในแนวราบหรือความลึกของขั้นบันไดเรียกว่า ลูกนอน (Thread) จะมีความลึกอยู่ระหว่าง 25-30 ซม. ในกรณีที่ระยะไม่พอหรือต้องการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้บันไดและเพื่อความเรียบร้อยสวยงามอาจจะมีจมูกบันไดอีกประมาณ 1 นิ้ว หรือประมาณ 2.5 ซม. ค่ะ

ลูกตั้งลูกนอน

Credit http://www.scgbuildingmaterials.com

1.4 บันไดลอย เป็นบันไดโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ยื่นเฉพาะลูกนอนบันไดออกมาจากผนังเหมือนขั้นบันไดแต่ละขั้นลอยได้จริวง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็จะมีแม่บันไดคอนกรีตเสริมเหล็กซ่อนอยู่ในผนังนั่นเองค่ะ

โครงสร้างบันไดแบบต่างๆ4

Credit http://www.scgbuildingmaterials.com

2.บันไดโครงสร้างไม้ และบันไดโครงสร้างเหล็ก

บันไดโครงสร้างไม้และบันไดโครงสร้างเหล็ก เป็นโครงสร้างบันไดที่เกิดจากการประกอบกันของชิ้นส่วนรับแรงต่างๆ ที่ทำจากไม้หรือเหล็ก โดยโครงสร้างของบันไดเหล่านี้จะประกอบไปด้วย

แม่บันได เป็นโครงสร้างหลัก ทำหน้าที่เหมือนคานรับน้ำหนัก

ลูกนอนบันได เป็นส่วนของพื้นที่ไว้เหยียบ

ลูกตั้งบันได เป็นส่วนที่ปิดระหว่างลูกนอนบันไดแต่ละขั้น

พุกบันได ทำหน้าที่ยึดลูกนอนบันไดเข้ากับแม่บันได

โครงสร้างบันไดแบบต่างๆ5

Credit http://www.scgbuildingmaterials.com

บันไดโครงสร้างไม้และบันไดโครงสร้างเหล็กจะต้องประกอบไปด้วยส่วนประกอบอย่างน้อย 2 ส่วน คือ แม่บันไดและลูกนอนบันได สำหรับในส่วนของลูกตั้งบันไดจะมีหรือไม่มีก็ได้ ซึ่งหากไม่มีลูกตั้งก็จะเป็นบันไดแบบโปร่ง บันไดโครงสร้างไม้และบันไดโครงสร้างเหล็กสามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลักๆ ตามลักษณะของแม่บันได

2.1 แม่บันไดขนาบข้างขั้นบันได เป็นบันไดที่มีแม่บันไดอยู่ขนาบข้างขั้นบันไดทั้งสองฝั่ง โดยที่ลูกนอนบันไดนั้นยึดติดโดยตรงกับแม่บันไดค่ะ ถ้าหากเป็นบันไดไม้จะใช้สลักหรือตะปูยึดติดกับแม่บันได ส่วนแบบบันไดเหล็กจะใช้การเชื่อมหรือยึดติดด้วยสกรูค่ะ

โครงสร้างบันไดแบบต่างๆ6

Credit http://www.scgbuildingmaterials.com

โครงสร้างบันไดแบบต่างๆ7

Credit http://www.scgbuildingmaterials.com

2.2 แม่บันไดอยู่ใต้ขั้นบันได เป็นบันไดที่มีแม่บันไดอยู่ใต้ขั้นบันได โดยที่บันไดจะมีพุกบันไดทำหน้าที่ยึดลูกนอนที่วางขนานกับพื้นให้เข้ากับแม่บันไดที่วางเอียง แม่บันไดที่วางใต้ขั้นบันไดนี้มีได้ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป อาจวางตรงกึ่งกลางบันไดหรือวางสองข้างของบันไดก็ได้ ขึ้นอยู่กับสไตล์ของบันไดที่เพื่อนๆ ต้องการ

โครงสร้างบันไดแบบต่างๆ8

Credit http://www.scgbuildingmaterials.com

โครงสร้างบันไดแบบต่างๆ9

Credit http://www.scgbuildingmaterials.com

โครงสร้างบันไดแบบต่างๆ10

Credit http://www.scgbuildingmaterials.com

ทั้งนี้เพื่อนๆ สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการสร้างแบบบันไดบ้านเพื่อให้เหมาะสม ปลอดภัยและมีมาตรฐานมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นบันไดสุดเก๋ในบ้านหรือบันไดหน้าบ้านสวยๆ ก็ย่อมสามารถเนรตมิตรออกมาได้แน่นอนค่ะ

 

ข้อที่ควรรู้ของบันไดสวยๆ กับหลักฮวงจุ้ย

1.บันไดไม่ควรวางอยู่ตรงกับประตูทางเข้าบ้าน

เพราะทำให้กระแสชี่ไหลเข้าบ้านไม่สะดวก อีกทั้งยังทำให้กระแสชี่ไหลออกนอกบ้านได้ง่ายด้วย ในทางหลักฮวงจุ้ยนั้นหมายถึงเก็บทรัพย์ไม่อยู่นั่นเอง นอกจากนี้ต้องระวังเรื่องระยะห่างของประตูบ้านกับบันได้ด้วยค่ะ

ฮวงจุ้ยบันได1

Credit https://www.pinterest.com

2.บันไดห้ามชันและแคบ

บันไดที่ดีจะต้องลาดชันไม่เกิน 45 องศา ความกว้างของบันไดนั้นไม่ควรต่ำกว่า 1 เมตร ขนาดที่เหมาะสมที่สุดอยู่ที่ 1.2-1.5 เมตร ความสูงควรอยู่ที่ระหว่าง 15-20 ซม. โดยความสูงที่ดีที่สุดอยู่ที่ 17.5 ซม. และความลึกของบันไดอยู่ที่ 25-30 ซม. ดังนั้นเพื่อนๆ ควรออกแบบให้มีความกว้างและความชันที่พอดี นอกจากจะมีความปลอดภัยแล้วก็ยังถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยด้วยค่ะ

ฮวงจุ้ยบันได2

Credit https://www.pinterest.com

3.ขั้นบันไดห้ามเป็นเลขคู่

เป็นเพราะในทางสถาปัตยกรรมศาสตร์นั้น สถาปนิกส่วนใหญ่จะชอบออกแบบตามหลักการที่ว่า หากเราเริ่มเดินด้วยเท้าข้างใด ควรจะจบขั้นสุดท้ายด้วยเท้าอีกข้าง เพื่อจะทำให้เกิดความสมดุลของการทรงตัวในขณะที่เดินขึ้นและลงบันได คนโบราณเชื่อว่าเลขคี่จะหมายถึงคนเป็น ส่วนเลขคู่จะหมายถึงคนตาย แต่ยังคงมีการถกเถียงกันในเรื่องวิธีการนับขั้นบันได ดังนั้นหลักการข้อนี้จึงไม่ใช่สิ่งที่ซินแสให้ความสำคัญมากนัก

ฮวงจุ้ยบันได3

Credit https://www.pinterest.com

4.บ้านที่มีบันไดนอกบ้าน

บ้นไดนอกบ้านนั้นคือ บันไดโจร บันไดบ้านนั้นไม่ควรที่จะอยู่นอกบ้านค่ะ ถึงแม้บันไดสวยๆ ที่เลือกมานั้นจะทำให้บ้านดูดี แต่ก็ถือว่าเป็นบันไดโจร ทำให้ผู้อาศัยมีเกณฑ์เสียเงินเสียทอง อีกทั้งยังเป็นการเปิดทางให้กับมิจฉาชีพเข้าสู่ตัวบ้านง่ายด้วยค่ะ

ฮวงจุ้ยบันได4

Credit https://www.pinterest.com

5.ห้ามวางตำแหน่งบันไดไว้ใจกลางของบ้าน

ในทางฮวงจุ้ยจะถือว่าเป็นตำแหน่งหัวใจของบ้าน ดังนั้นการที่มีบันไดไว้กลางคือตำแหน่งที่จะนำพาความซวยมาไม่หยุดหย่อนนั่นเอง อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อคามร่ำรวยและสุขภาพ นอกจากนี้ชีวิตของคนในครอบครัวก็จะเจอแต่ความยากลำบากเสมอ

ฮวงจุ้ยบันได5

Credit https://www.pinterest.com

 

ไอเดียออกแบบบันไดบ้าน

ไอเดียบันได1

Credit https://www.pinterest.com

ไอเดียบันได2

Credit https://www.pinterest.com

ไอเดียบันได3

Credit https://www.pinterest.com

ไอเดียบันได4

Credit https://www.pinterest.com

ไอเดียบันได5

Credit https://www.pinterest.com

 

ได้ความรู้และไอเดียกันไปครบรสเลยใช่ไหมคะ นอกจากนี้เพื่อนๆ ยังได้ทราบเกี่ยวกับตำแหน่งบันไดที่ถูกหลักฮวงจุ้ยอีกด้วย ทั้งนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะ เพื่อนๆ สามารถนำข้อมูลและไอเดียที่พวกเรานำเสนอไปมาปรับใช้ให้เข้ากับบ้านของตนเองได้เลย แต่ก็ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะ เพื่อให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานมากที่สุดค่ะ หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย พบกับสาระความรู้และมีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องบ้านได้อีกมากมายที่ Homebuddy.in.th หรือ Fanpage ของพวกเรา ที่สำคัญอย่าลืม กดไลค์ กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.scgbuildingmaterials.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *