ติดต่อเรา

เว็บไซต์นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับบ้านที่เราอาศัพอยู่ ซึ่งข้อมูลบางส่วนได้เกิดจากการรวบรวมใน internet และได้อ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจนบนหน้าเว็บแล้ว ถ้าข้อมูล, ตัวอักษร หรือรูปภาพใดไปละเลิขลิขสิทธิ์หรือสิทธิส่วนบุคคลขององค์กรหรือบคคลใด สามารถติดต่อเราเพื่อให้ทำการแก้ไขหรือลบได้ที่ [email protected]