การเลือกรูปแบบของซุ้มไม้เลื้อยก็สำคัญครับ เพราะว่าจะต้องเลือกว่าจะสร้างซุ้มไม้เป็นแบบไหนบ้าง? โดยการสร้างนั้นเบ่งออกได้หลายแบบ เช่น  การสร้างแบบซุ้มประตู ซุ้มทางเดิน หรือ ซุ้มศาลา เป็นต้น  ซึ่งแต่ละแบบก็มีความแตกต่างกันด้วย  ดังนั้นเราไปดูกันดีกว่าครับว่า ซุ้มไม้เลื้อยแบบไหนที่จะเป็นไอเดียดีๆในการสร้างซุ้มไม้เลื้อยได้บ้าง  การสร้างซุ้มไม้เลื้อย ในแบบ...